E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Działalność usługowa
 • Dokumentacje planistyczne
  • Plany zagospodarowania przestrzennego
  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Oceny, opinie, prognozy
  • Programy, koncepcje ochrony środowiska i inne opracowania
 • Dokumentacje obszarów chronionych
  • Rezerwaty przyrody
  • Parki krajobrazowe
  • Użytki ekologiczne
  • Inne obszary i obiekty chronione
 • Wydawnictwa ekologiczne
 • Edukacja ekologiczna
Badania ornitologiczne

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt