Dokumentacje
obszarów
chronionych
Dokumentacje planistyczneEdukacja
ekologiczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LiwDokumentacja przyrodnicza rezerwatu "Serafin"Użytki ekologiczne - metodyka typowania, dokumentowania i waloryzacjiŚcieżka przyrodnicza w rezerwacie Torfowisko Serafin
E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

DOKUMENTACJE OBSZARÓW CHRONIONYCH

 • Rezerwaty przyrody
 • Dokumentacje parków krajobrazowych
 • Inne obszary i obiekty chronione
 • Użytki ekologiczne - metodyka typowania, dokumentowania i waloryzacji
 • Rezerwat przyrody "Torfowisko Serafin"
 • Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie "Torfowisko Serafin"

Poniżej podano wykaz dokumentacji obszarów chronionych wykonanych w firmie "EKOS" lub w latach wcześniejszych, skróconą wersję dokumentacji jednego z rezerwatów przyrody oraz założenia metodyczne typowania, waloryzacji i dokumentowania użytków ekologicznych opracowane w Zakładzie Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS".

Dokumentacje rezerwatów przyrody
 1. Kot H., Zyska P., Ciosek M., Rzępała M. 1985. Operat projektowanego rezerwatu "Budy Rumockie". Woj. ciechanowskie. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Warszawa, pp 15, fot. 3.
 2. Kot H., Zyska P., Ciosek M., Dombrowski A. 1985. Operat projektowanego rezerwatu "Źródła Orzyca". Woj. ciechanowskie. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Warszawa, pp 11, fot. 4.
 3. Kot H., Zyska P., Ciosek M., Dombrowski A. 1985. Operat projektowanego rezerwatu "Ostrówek". Woj. ciechanowskie. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Warszawa, 12, fot. 5.
 4. Kot H., Zyska P., Ciosek M., Dombrowski A. 1985. Operat projektowanego rezerwatu "Ościsłowo". Woj. ciechanowskie. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Warszawa, pp 14, fot. 3.
 5. Ciosek M., Kot H., Walankiewicz W. 1986. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu florystyczno-ornitologicznego "Ratowskie Biele". Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce. pp 33, fot. 5.
 6. Głowacki Z., Kot H., Rzępała M. 1989. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu ornitologiczno-leśnego "Miednik". Wojewódzki Konserwator Przyrody, Siedlce. pp 21, fot. 3.
 7. Głowacki Z., Kot H., Rzępała M. 1989. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu florystycznego "Bojarski Grąd". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 24, fot. 6.
 8. Głowacki Z., Ćwikliński E., Kot H., Rzępała M. 1990. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu florystycznego "Krzywickie Strugi". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". pp 25, fot. 5.
 9. Głowacki Z., Ćwikliński E., Rzępała M., Kot H. 1990. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu torfowiskowego "Bagno Pogorzel". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". pp 18, fot. 6.
 10. Głowacki Z., Ćwikliński E., Kot H., Rzępała M. 1990. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu florystycznego "Przełom Witówki". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 34, fot. 5.
 11. Głowacki Z., Kot H., Kot E. 1991. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu torfowiskowo-leśnego "Rogożnica". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". pp 20, fot. 8.
 12. Ciosek M., Kot H., Kot E. 1991. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu leśnego "Dębiny". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". pp 17, fot. 4.
 13. Kot H., Kot E., Ciosek M. 1991. Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu torfowiskowego "Torfowisko". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". pp 39, fot. 6.
 14. Kot H., Ciosek M., Rzępała M. 1992. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu leśnego "Kantor Stary". Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 27, fot. 10.
 15. Ciosek M., Kot H. 1992. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu krajobrazowego "Wilcze Błota". Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 22, fot. 10.
 16. Ciosek M., Kot H., Kot E. 1992. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu leśnego "Wymięklizna". Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 28, fot. 5.
 17. Kot H., Soczewka B., Kot E., Górski A., Sęk A. 1995. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu leśnego "Olsy Płoszyckie" (gm. Lelis, woj. ostrołęckie). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 35, fot. 6.
 18. Kot H., Soczewka B., Górski A., Sęk A., Kot E. 1995. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu leśnego "Torfowisko Serafin" (gm. Łyse, woj. ostrołęckie). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 30, fot. 6.
 19. Kot H., Kot E., Wereszko C., Sęk A. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu faunistycznego "Bużysko" (woj. ostrołęckie, gm. Małkinia). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 43, fot. 8.
 20. Kot H., Kot E., Wereszko C., Sęk A. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu leśnego "Fidest". (woj. ostrołęckie, gm. Wyszków). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 38, fot. 6.
 21. Kot H., Kot E., Soczewka B., Sęk A. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu leśnego "Parowy Nadbużańskie". (woj. ostrołęckie, gm. Brańszczyk). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 43, fot. 8.
 22. Kot H., Górski A., Kloss M., Sęk A., Wilpiszewska I. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Torfowisko Karaska". (woj. ostrołęckie, gm. Kadzidło). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 34, fot. 10.
 23. Kot H., Soczewka B. 1998. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu "Warzewo". Gmina Podedwórze, woj. bialskopodlaskie. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 47 + 10 map.

  Dokumentacje parków krajobrazowych

 24. Kot H. Dombrowski A., Rzępała M., Brzozowski A., Walankiewicz W. 1992. Fauna. W: Król B. (red.) 1992. Ekspertyza uzasadniająca celowość powołania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Opracowanie wynikowe - dokumentacja. p 89-106. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". Siedlce.
 25. Kot H. 1992. Rezerwaty i pomniki przyrody. W: Król B. (red.) 1992. Ekspertyza uzasadniająca celowość powołania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Opracowanie wynikowe - dokumentacja. p 43-60. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". Siedlce.
 26. Ciosek M., Kędzierzawska B., Kot H., Tabor A. 1992. Ekspertyza uzasadniająca celowość powołania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Fotogramy. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". Siedlce.
 27. Kot H. (red.). 1993. Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Tom 1. Dokumentacja uzasadniająca celowość powołania Parku. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 212 + 5 map w skali 1:25.000.
 28. Kot H.,Kuczborski R., Mitrus C., Tabor A. 1993. Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Tom 2. Dokumentacja fotograficzna. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce.

  Dokumentacje innych obszarów i obiektów chronionych

 29. Kot H., Zyska P., Brzozowski A., Chrzanowska L. 1984. Waloryzacja faunistyczna Obszaru Krajobrazu Chronionego na terenie gmin Sochocin, Ojrzeń i Glinojeck woj. ciechanowskie. Samodzielna Pracownia Badań i Kontroli Środowiska, Warszawa, pp 58.
 30. Kot H., Zyska P., Brzozowski A., Hejnowicz E., Dombrowski A. 1985. Waloryzacja faunistyczna obszaru krajobrazu chronionego w dolinie Wkry i w dolinie Orzyca na terenie woj. ciechanowskiego. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Warszawa, pp 51, fot. 12.
 31. Kot H., Głażewska E., Głażewski L., Nawrocki P., Zyska E., Zyska P. 1986. Waloryzacja ornitologiczna Wisły środkowej na odcinku Dęblin-Góra Kalwaria oraz wyniki badań populacyjnych na wybranych gatunkach ptaków w roku 1986. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp 29.
 32. Kot H., Lewartowski Z., Pugacewicz E., Walencik J., Zyska P. 1986. Inwentaryzacja stanowisk lęgowych ptaków drapieżnych podlegających szczególnej ochronie oraz bociana czarnego na terenie Puszczy Białowieskiej w latach 1985-1986. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego, Warszawa, pp 21.
 33. Dombrowski A., Kot H., Rzępała M., Walankiewicz W., Zyska P. 1988. Waloryzacja ornitologiczna Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj. bialskopodlaskie). Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Biała Podlaska, pp 32.
 34. Kot H., Dombrowski A., Rzępała M., Brzozowski A., Walankiewicz W. 1989. Ekspertyza uzasadniająca celowość powołania Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Zeszyt 2. Fauna. Urząd Wojewódzki w Siedlcach.
 35. Kot H., Kot Cz., Mikusek R., Rzępała M. 1989. Waloryzacja ornitologiczna Radzyńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (woj. bialskopodlaskie). Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 14, fot. 10 + 6 map w skali 1:50.000.
 36. Kot H., Kot Cz., Mikusek R. 1989. Waloryzacja ornitologiczna kompleksu leśnego "Kijowiec". Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 11, fot. 10.
 37. Kot H., Rzępała M., 1989. Awifauna lęgowa kompleksu leśnego "Ruchna" koło Węgrowa. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 9, fot. 8.
 38. Kot H., Rzępała M. 1989. Awifauna stawów rybnych w Mordach. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 11.
 39. Kot H., Rzępła M. 1989. Waloryzacja ornitologiczna doliny górnego i środkowego Liwca. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 45.
 40. Kot H., Rzępała M., 1990. Awifauna stawów rybnych w Siedlcach. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra". pp 17.
 41. Kot. H., Ciosek M., Ćwikliński E., Rogowiec M., Branowska J. 1990. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Sadowne, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1990. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 74 + mapa w skali 1:25.000.
 42. Kot H., Ciosek M., Ćwikliński E., Rogowiec M., Branowska J. 1990. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Łochów, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1990. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 83 + mapa w skali 1:25.000.
 43. Kot H., Głowacki Z., Ćwikliński E., Rogowiec M., Branowska J. 1990. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Jadów, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1990. Zakład Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra", Siedlce. pp 64 + mapa w skali 1:25.000.
 44. Kot H., Głowacki Z., Kuć D., Rogowiec M., Branowska J. 1990. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Kosów Lacki, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1990. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 73 + mapa w skali 1:25.000.
 45. Kot H., Borkowska L., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., Wierzba M. 1992. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Konstantynów, woj. bialskopodlaskie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 53 + mapa w skali 1:25.000.
 46. Kot H., Borkowska L., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., Wierzba M. 1992. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Platerów, woj. bialskopodlaskie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 59 + mapa w skali 1:25.000.
 47. Kot H., Borkowska L., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., Wierzba M. 1992. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Sarnaki, woj. bialskopodlaskie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 65 + mapa w skali 1:25.000.
 48. Kot H., Ćwikliński E., Kaszuba Zb., Kuć D., Rogowiec M., Rzępała M. 1992. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Mordy, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce.
 49. Kot H., Ćwikliński E., Kaszuba Zb., Kuczborski R., Kuć D., Rogowiec M. 1992. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Siedlce, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 63 + mapa w skali 1:25.000.
 50. Kot H., Głowacki Z., Kaszuba Zb., Rogowiec M., Rzępała M. 1992. Powszechna Inwentaryzacja Przyrodnicza. Gmina Ceranów, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 64 + mapa w skali 1:25.000.
 51. Kot H., Głowacki Z., Kaszuba Zb., Rogowiec M., Rzępała M. 1992. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Sterdyń, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1992. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 60 + mapa w skali 1:25.000.
 52. Kot H., Borkowska L., Kot E., Kuczborski R., Marciniuk P., Wierzba M., Woźniak J. 1993. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Janów Podlaski, woj. bialskopodlaskie. Stan na 31.12.1993. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 64 + mapa w skali 1:25.000.
 53. Kot H., Ciosek M., Kot E., Kuczborski R. 1993. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Rokitno, woj. bialskopodlaskie. Stan na 31.12.1993. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos". Siedlce. pp 69 + mapa w skali 1:25.000.
 54. Kot H., Dombrowski A., Głowacki Z., Rogowiec M., Kaszuba Zb., Branowska J. 1993. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Korczew, woj. siedleckie. Stan na 30.06.1993. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 46 + mapa w skali 1:25.000.
 55. Kot H., Głowacki Z., Kaszuba Zb., Kuczborski R., Rogowiec M., Branowska j. 1993. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Korytnica, woj. siedleckie. Stan na 30.06.1993. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 48 + mapa w skali 1:25.000.
 56. Kot H., Rzępała M., Rogowiec M., Kaszuba Zb., Branowska J. 1993. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Grębków, woj. siedleckie. Stan na 30.06.1993. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 38 + mapa w skali 1:25.000.
 57. Kot H., Ciosek M., Kot E., Kot Cz., Kuczborski R., Rogowiec M., Duk H., Kaszuba Zb. 1994. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Serokomla, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1994.Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 49, fot. 11 + mapa w skali 1:25.000.
 58. Kot H., Ciosek M., Kot E., Kot Cz., Kuczborski R., Rogowiec M., Kaszuba Zb., Duk H. 1994. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Adamów, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1994. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 55, fot. 10 + mapa w skali 1:25.000.
 59. Kot H., Kot E., Kot Cz., Kuczborski R., Rogowiec M., Wierzba M., Kaszuba Zb., Duk H. 1994. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Wojcieszków, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1994. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 69, fot. 11 + mapa w skali 1:25.000.
 60. Kot H., Kot E., Kot Cz., Kuczborski R., Nowicka K., Rogowiec M., Kaszuba Zb. 1994. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Krzywda, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1994. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 59, fot. 10 + mapa w skali 1:25.000.
 61. Kot H., Kot E., Marciniuk P., Mitrus C., Rogowiec M., Woźniak J., Kaszuba Zb., Duk H. 1994. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Łuków, woj. siedleckie. Stan na 31.12.1994. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 75, fot. 6 + mapa w skali 1:25.000.
 62. Kot H., Ciosek M., Kaszuba Zb., Marciniuk P., Mitrus C., Nowicka K., Wierzba M., Woźniak J. 1994. Dokumentacje projektowanych użytków ekologicznych na terenie gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla i Wojcieszków (woj. siedleckie). Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 49.
 63. Kot H., Rzępała M. 1995. Raport z realizacji programu "Ochrona bociana czarnego i jego siedlisk w środkowo-wschodniej Polsce" w roku 1995. Województwo ostrołęckie. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce.
 64. Kot H., Olech B. 1995. Raport z realizacji programu "Ochrona bociana czarnego i jego siedlisk w środkowo-wschodniej Polsce" w roku 1995. Województwo stołeczne warszawskie. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce.
 65. Kot H. Dombrowski A. 1996. Założenia do projektu: Strategia rozwoju Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce.
 66. Kot H., Kot E., Soczewka B., Kot Cz. 1996. Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dokumentacja. Stan na 31.12.1995. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp. 94 + mapa w skali 1:25.000.
 67. Borkowska L. Kot H., Kot Cz. 1996. Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dokumentacja fotograficzna. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. Fot. 34.
 68. Kot H., Kot E., Soczewka B., Kot Cz. 1996. Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza. Gmina Drelów, woj. bialskopodlaskie. Stan na 31.12.1996. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos". Siedlce. pp 56 + mapa w skali 1:25.000.
 69. Kot H. Dombrowski A. 1997. Strategia rozwoju Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce.
 70. Kot H. 1999. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bioróżnorodności, jako element zrównoważonego rozwoju Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej. Materiały z sympozjum n.t. Nadbużańskiej Strefy Ekologicznej w Mielniku. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich. Łosice.
 71. Kot H. 2001. Metodyka wstępnego typowania, waloryzacji przyrodniczej i dokumentowania użytków ekologicznych. Materiały z seminarium nt.: Użytki ekologiczne szansą zachowania cennych zasobów przyrody w każdej gminie. Fundacja "Ekoland". Siedlce.

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt