Dokumentacje
obszarów
chronionych
Dokumentacje planistyczneEdukacja
ekologiczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LiwDokumentacja przyrodnicza rezerwatu "Serafin"Użytki ekologiczne - metodyka typowania, dokumentowania i waloryzacjiŚcieżka przyrodnicza w rezerwacie Torfowisko Serafin
E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

DOKUMENTACJE PLANISTYCZNE

 • Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Oceny, opinie, prognozy
 • Programy, koncepcje ochrony środowiska i inne opracowania
 • Gmina Liw - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Poniższy wykaz obejmuje dokumentacje planistyczne wykonane w firmie "EKOS" lub w innych firmach, ale przy udziale Henryka Kota, właściciela Zakładu Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS".

Plany zagospodarowania przestrzennego
 1. Kosieradzki Z., Kosieradzka E., Gadomska U., Grzebiliszewski Sz., Martyniuk A., Kot H. 1998. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Korczew dla obszaru położonego w obrębie wsi Mogielnica, woj. siedleckie. Pracownia Architektoniczna Architektów Ewy i Zbigniewa Kosieradzkich. Siedlce.
 2. Bakiera A., Kot H., Nalewajko M., Wierzejska A. 2001. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Sokołowskiej, Strzalińskiej i Karowej. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 3. Bakiera A., Bulak M., Kot H., Nalewajko M., Wierzejska A. 2001. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Rynkowej, Jana III Sobieskiego i 11-go Listopada. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 4. Bakiera A., Kot H. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna Lacka we wsi Bujały Mikosze. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce (w opracowaniu)
 5. Bakiera A., Kot H., Cieszkowkski Z., Pawlik P., Wierzejska A. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce (w opracowaniu)

  Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 6. Bakiera A., Kot H., Kot E., Rzępała M., Gazdowska A., Himstedt P., Kierzkowski D., Tyszko C., Starczewski M. 1998. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Jakubów. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 78 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 40 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 7. Bakiera A., Kot H., Kot E., Kierzkowski D., Tyszko C., Starczewski M. 1998. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sokołów Podlaski. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 80 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 44 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 8. Bakiera A., Kot H., Kot E., Himstedt P., Kierzkowska A., Cieszkowkski Z., Tyszko C., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kotuń. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 107 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 50 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 9. Bakiera A., Kot H., Kot E., Himstedt P., Kierzkowski D., Tyszko C., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Jabłonna Lacka. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 85 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 48 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 10. Bakiera A., Kot H., Kot E., Smolak S., Kierzkowska A., Cieszkowski Z., Tyszko C., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Mrozy. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 85 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 38 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 11. Bakiera A., Kot H., Kot E., Smolak S., Wierzejska A., Cieszkowkski Z., Tyszko C., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łaskarzew. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 78, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 38, mapa w skali 1:5.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 12. Bakiera A., Kot H., Kot E., Kierzkowska A., Cieszkowkski Z., Pawlik P., Starczewski M. 2000. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Liw. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 129, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 70, mapa w skali 1:10.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 13. Bakiera A., Kot H., Kot E., Wierzejska A., Cieszkowkski Z., Pawlik P., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Suchożebry. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 108, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 55, mapa w skali 1:10.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 14. Bakiera A., Kot H., Kot E., Mroczkowski J., Sęk A., Kasprzykowski Z., Rzępała M., Cieszkowski Z., Luśniewski A., Starczewski M., Talarek W. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Płoniawy Bramura. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 137 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 76 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 15. Bakiera A., Kot H., Kot E., Smolak S., Wierzejska A., Cieszkowski Z., Pawlik P., Starczewski M, Talarek W. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Górzno. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 102 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 46 + mapa w skali 1:25.000. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 16. Kosieradzki Z., Kot H., Kot E., Rzępała M., Wierzejska A., Cieszkowski Z., Pawlik P., Kosieradzka E., Starczewski M. 2000. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice. Cz. 1 - Uwarunkowania, pp. 125, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 62 + mapy w skali 1:25.000 (gmina Łosice) i 1:5.000 (miasto Łosice). Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 17. Rutkowski A., Kot H., Kasprzykowski Zb., Kot E., Kuć D., Kierzkowska A., Cieszkowski Zb., Chojecka A., Starczewski M., Kisieliński D. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sadowne. Cz. 1. - Uwarunkowania, pp. 108 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 52 + mapa w skali 1:25.000. Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", Centrum Edukacyjno-Konsultingowe, Siedlce.
 18. Rutkowski A., Kot H., Kot E., Kisieliński D., Kuć D., Kierzkowski D., Cieszkowski Zb., Chojecka A., Starczewski M., Starczewski C. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Domanice. Cz. 1. - Uwarunkowania, pp. 88 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, s 45 + mapa w skali 1:25.000. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", Siedlce.
 19. Rutkowski A., Kot H., Kot E., Kisieliński D., Kuć D., Kierzkowski D., Cieszkowski Zb., Chojecka A., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Wiśniew. Cz. 1. - Uwarunkowania, pp. 100 + mapa w skali 25.000, cz. 2. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 50 + mapa w skali 1:25.000. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", Siedlce.
 20. Rutkowski A., Kot H., Kot E., Kuć D., Kierzkowska A., Cieszkowski Zb., Chojecka A., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Zbuczyn Poduchowny. Cz. 1. - Uwarunkowania, pp. 106 + mapa w skali 1: 25.000, cz. 2. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 52 + mapa w skali 1:25.000. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", Siedlce.
 21. Rutkowski A., Kot H., Kot E., Kuć D., Kierzkowska A., Cieszkowski Zb., Chojecka A., Starczewski M. 1999. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Strachówka. Cz. 1. - Uwarunkowania, pp. 76 + mapa w skali 1:25.000, cz. 2. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, pp. 50 + mapa w skali 1:25.000. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", Siedlce.
Oceny, opinie, prognozy
 1. Bakiera A., Głowacki Z., Kot H. 1993. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza oraz wytyczne do planu szczegółowego zagospodarowania strefy ekologicznej "Dolina Muchawki" w granicach miasta Siedlce. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce.
 2. Ćwikliński E., Białczak S., Kot H. 1994. Opinia do opracowania: "Możliwość, zasadność i warunki realizacji ośrodka wypoczynkowego w Gnojnie, gm. Konstantynów, woj. bialskopodlaskie" ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizacji ośrodka na zachowanie walorów przyrodniczych terenu. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce.
 3. Sęk A., Kot H., Jarkiewicz L., Narowski S. 1999. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanych prac wzmacniających brzeg rzeki Bug, eksploatacji kruszywa, wykonania zatoki nad rzeką Bug w m. Skuszew, gm. Wyszków, do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zakład Usług Ekologicznych "EKOL-EKON" Alicja J. Sęk. Ostrołęka.
 4. Kot H., Sęk A. 2001. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Kazimierzowskiej, Granicznej, Północnej pod nazwą "Błonia Siedleckie" na środowisko przyrodnicze. Pracownia Architektoniczna. Henryk Kosieradzki. Siedlce.
 5. Kot H., Sęk A. 2001. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Sokołowskiej, Strzalińskiej i Karowej na środowisko przyrodnicze. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
 6. Kot H., Sęk A. 2001. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic: Rynkowej, Jana III Sobieskiego i 11-go Listopada na środowisko przyrodnicze. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce.
Programy, koncepcje ochrony środowiska i inne opracowania
 1. Kot H. Starczewski C. 1996. Koncepcja zagospodarowania odpadów na terenie miasta i gminy Stoczek Łukowski. Maszynopis. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp 35.
 2. Kot H. Starczewski C. 1996. Koncepcja zagospodarowania odpadów na terenie gminy Kotuń. Maszynopis. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp 17.
 3. Kot H. 2000. Program ochrony środowiska naturalnego dorzecza Narwi na lata 2001-2006. Gospodarka odpadami. Maszynopis. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Podlaskiego "Ekoland", Siedlce. pp 37.
 4. Kot H. 2000. Program ochrony środowiska naturalnego dorzecza Narwi na lata 2001-2006. Gospodarka wodno-ściekowa. Maszynopis. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland", Siedlce. pp 46.
 5. Kot H. Furmaniak R. 2000. Program ochrony środowiska na lata 2001-2010. Gospodarka wodna. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadświdrzańskich. Maszynopis. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Podlaskiego "Ekoland", Siedlce. pp 43.
 6. Kot H. Furmaniak R. 2000. Program ochrony środowiska na lata 2001-2010. Gospodarka wodno-ściekowa. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadświdrzańskich. Maszynopis. Centrum Edukacyjno-Konsultingowe Fundacji Rozwoju Podlaskiego "Ekoland", Siedlce. pp 53.
 7. Kot H. 2001. Program ochrony środowiska naturalnego na obszarze Stowarzyszenia Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata w latach 2001-2006. Maszynopis. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp 55.
 8. Kot H. 2002. Rozwój zrównoważony - konieczność ekonomiczna i społeczna XXI w. Maszynopis. Materiały z seminarium: Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz rozwoju zrównoważonego jako szansy dla samorządów "ściany wschodniej" - przyszłej granicy Unii Europejskiej: 3-7. Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych "EUROPA". Miętne, styczeń 2002.

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt