Dokumentacje
obszarów
chronionych
Dokumentacje planistyczneEdukacja
ekologiczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LiwDokumentacja przyrodnicza rezerwatu "Serafin"Użytki ekologiczne - metodyka typowania, dokumentowania i waloryzacji¦cieżka przyrodnicza w rezerwacie Torfowisko Serafin
E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Opracowania z zakresu edukacji ekologicznej

  • Starczewski M., Kot H. 1995. Wstępna koncepcja architektoniczna formy przestrzennej systemu informacji turystycznej Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu". Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 4.
  • Kot H., Soczewka B., Starczewski M. 1997. Projekt wykonawczy ¶cieżki edukacji ekologicznej w rezerwacie "Torfowisko Serafin" w zakresie informacji przyrodniczej. Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 41.
  • Kot H., Górzyńska K. 1998. Projekt ¶cieżki dydaktycznej na terenie rezerwatu "Dębniak". Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 31.
  • Kot H., Górzyńska K., Kaszuba Z. 2001. Projekt ¶cieżki dydaktycznej na terenie NPK w rejonie rezerwatu "Miednik". Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "Ekos", Siedlce. pp 15.

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt